W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Kategoria sprawy Podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Nazwa sprawy: Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu i innych obiektów
Nazwa sprawy Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu i innych obiektów
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa sprawy: Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Nazwa sprawy Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa sprawy: Wniosek o wpis/zmianę wpisu/wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Nazwa sprawy Wniosek o wpis/zmianę wpisu/wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Procedura opłaty planistycznej – z urzędu
Nazwa sprawy Procedura opłaty planistycznej – z urzędu
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa sprawy: Wniosek o podział nieruchomości
Nazwa sprawy Wniosek o podział nieruchomości
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nazwa sprawy Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych , ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nazwa sprawy Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych , ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Nazwa sprawy Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Kategoria sprawy Drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu
Nazwa sprawy: Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy agresywnej
Nazwa sprawy Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy agresywnej
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
Nazwa sprawy Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Nazwa sprawy Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Urbanistyki
Nazwa sprawy: Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Nazwa sprawy Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Kategoria sprawy Drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Nazwa sprawy Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
Kategoria sprawy Drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu
Nazwa sprawy: Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Nazwa sprawy Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nazwa sprawy Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Kategoria sprawy Edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty
Nazwa sprawy: Zgłoszenie do wykazu dziennych opiekunów
Nazwa sprawy Zgłoszenie do wykazu dziennych opiekunów
Kategoria sprawy Edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty
Nazwa sprawy: Zgłoszenie szkody – Odszkodowania
Nazwa sprawy Zgłoszenie szkody – Odszkodowania
Kategoria sprawy Zgłoszenie szkody
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny
Nazwa sprawy: Dowóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych
Nazwa sprawy Dowóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zwrotu kosztów dowozu organizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych
Kategoria sprawy Edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty
Nazwa sprawy: Nadanie numeru PESEL
Nazwa sprawy Nadanie numeru PESEL
Kategoria sprawy Sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
Nazwa sprawy Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
Kategoria sprawy Udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy: Wydanie wielojęzycznego formularza do określonych dokumentów wydawanych przez urząd stanu cywilnego
Nazwa sprawy Wydanie wielojęzycznego formularza do określonych dokumentów wydawanych przez urząd stanu cywilnego
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego