W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Uchwały Rady VIII kadencja

RSS
uchwała nr: XXIII/276/21
uchwała nr XXIII/276/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie planu pracy Komisji ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na rok 2021 .
uchwała nr: XXIII/275/21
uchwała nr XXIII/275/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie planu pracy Komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego na rok 2021 rok.
uchwała nr: XXIII/274/21
uchwała nr XXIII/274/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
uchwała nr: XXIII/273/21
uchwała nr XXIII/273/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
uchwała nr: XXIII/272/21
uchwała nr XXIII/272/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury oraz nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury i Sztuki
uchwała nr: XXIII/271/21
uchwała nr XXIII/271/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Trzebnica na rok 2021
uchwała nr: XXIII/270/21
uchwała nr XXIII/270/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie utworzenia mieszkania chronionego- interwencyjnego i określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – interwencyjnym w Gminie Trzebnica.
uchwała nr: XXIII/269/21
uchwała nr XXIII/269/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłat za pobyt dziecka w Gminnych Klubach Dziecięcych utworzonych przez Gminę Trzebnica
uchwała nr: XXIII/268/21
uchwała nr XXIII/268/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dzieci w Gminnym Żłobku w Trzebnicy
uchwała nr: XXIII/267/21
uchwała nr XXIII/267/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy
uchwała nr: XXIII/266/21
uchwała nr XXIII/266/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
uchwała nr: XXIII/265/21
uchwała nr XXIII/265/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
uchwała nr: XXIII/264/21
uchwała nr XXIII/264/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/320/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica"
uchwała nr: XXIII/263/21
uchwała nr XXIII/263/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie wprowadzania „ Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2021 r.”
uchwała nr: XXIII/262/21
uchwała nr XXIII/262/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
uchwała nr: XXIII/261/21
uchwała nr XXIII/261/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Trzebnica oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami obrębu Nowy Dwór
uchwała nr: XXIII/260/21
uchwała nr XXIII/260/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Trzebnicy w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej II.
uchwała nr: XXIII/259/21
uchwała nr XXIII/259/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koniowo gm. Trzebnica
uchwała nr: XXIII/258/21
uchwała nr XXIII/258/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu we wsi Będkowo i części miasta Trzebnica
uchwała nr: XXIII.257.21
uchwała nr XXIII.257.21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu we wsi Taczów Mały