W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Uchwały Rady VIII kadencja

RSS
uchwała nr: XXV/296/21
uchwała nr XXV/296/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Jaźwiny.
uchwała nr: XXV/295/21
uchwała nr XXV/295/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego ulicami: Św. Jadwigi, Ks. Dz. W. Bochenka i Obrońców Pokoju w Trzebnicy.
uchwała nr: XXV/294/21
uchwała nr XXV/294/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy.
uchwała nr: XXV/293/21
uchwała nr XXV/293/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy alei im.”Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, znajdującej się na terenie miasta Trzebnica oraz wyrażenia zgody na wzniesienie w Trzebnicy pomnika upamiętniającego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
uchwała nr: XXV/292/21
uchwała nr XXV/292/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Trzebnica.
uchwała nr: XXV/291/21
uchwała nr XXV/291/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój oraz nadania statutu.
uchwała nr: XXV/290/21
uchwała nr XXV/290/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2021-2025.
uchwała nr: XXV/289/21
uchwała nr XXV/289/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gmina Trzebnica.
uchwała nr: XXV/288/21
uchwała nr XXV/288/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2021 rok.
uchwała nr: XXV/287/21
uchwała nr XXV/287/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 i lata następne.
uchwała nr: XXV/286/21
uchwała nr XXV/286/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
uchwała nr: XXV/285/21
uchwała nr XXV/285/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
uchwała nr: XXV/284/21
uchwała nr XXV/284/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
uchwała nr: XXIV/283/21
uchwała nr XXIV/283/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica.
uchwała nr: XXIV/282/21
uchwała nr XXIV/282/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym interwencyjnym w Gminie Trzebnica.
uchwała nr: XXIV/281/21
uchwała nr XXIV/281/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach.
uchwała nr: XXIV/280/21
uchwała nr XXIV/280/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/272/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury oraz nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury i Sztuki.
uchwała nr: XXIV/279/21
uchwała nr XXIV/279/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
uchwała nr: XXIV/278/21
uchwała nr XXIV/278/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2021 rok.
uchwała nr: XXIV/277/21
uchwała nr XXIV/277/21
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 i lata następne.