W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Uchwały Rady VIII kadencja

RSS
uchwała nr: LXIV/616/24
uchwała nr LXIV/616/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/559/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu jej rozliczania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała nr: LXIV/615/24
uchwała nr LXIV/615/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
uchwała nr: LXIV/614/24
uchwała nr LXIV/614/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica
uchwała nr: LXIV/613/24
uchwała nr LXIV/613/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie miasta Trzebnica
uchwała nr: LXIV/612/24
uchwała nr LXIV/612/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Trzebnica w 2024 r.”
uchwała nr: LXIV/611/24
uchwała nr LXIV/611/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o uznanie lasów za ochronne oraz o pozbawienie charakteru ochronnego lasów położonych w Nadleśnictwie Żmigród na obszarze gminy Trzebnica, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Żmigród
uchwała nr: LXIV/610/24
uchwała nr LXIV/610/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy oraz nadania mu statutu
uchwała nr: LXIV/609/24
uchwała nr LXIV/609/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Piersno
uchwała nr: LXIV/608/24
uchwała nr LXIV/608/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Trzebnica
uchwała nr: LXIV/607/24
uchwała nr LXIV/607/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Księginice
uchwała nr: LXIV/606/24
uchwała nr LXIV/606/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Trzebnica
uchwała nr: LXIV/605/24
uchwała nr LXIV/605/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy Trzebnica oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
uchwała nr: LXIV/604/24
uchwała nr LXIV/604/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2024 rok
uchwała nr: LXIV/603/24
uchwała nr LXIV/603/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2024 i lata następne
uchwała nr: LXIII/602//24
uchwała nr LXIII/602//24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy
uchwała nr: LXIII/601//24
uchwała nr LXIII/601//24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/193/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Trzebnica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzebnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
uchwała nr: LXIII/600//24
uchwała nr LXIII/600//24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Jaźwiny gmina Trzebnica
uchwała nr: LXIII/599/24
uchwała nr LXIII/599/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Komorowo gmina Trzebnica
uchwała nr: LXIII/598/24
uchwała nr LXIII/598/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2024 roku
uchwała nr: LXIII/597/24
uchwała nr LXIII/597/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2024 rok