W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56
kom. (+48) 693 332 720

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

www: www.trzebnica.pl
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XLII/435/22
uchwała nr XLII/435/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Trzebnica realizacji zadania publicznego polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego – remontu drogi powiatowej nr 1331 D na odcinku Janiszów – Biedaszków Wielki
status uchwały uchylona
uchwała nr: XLII/434/22
uchwała nr XLII/434/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród
uchwała nr: XLII/433/22
uchwała nr XLII/433/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Trzebnica do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu
uchwała nr: XLII/432/22
uchwała nr XLII/432/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
uchwała nr: XLII/431/22
uchwała nr XLII/431/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo
uchwała nr: XLII/430/22
uchwała nr XLII/430/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
uchwała nr: XLII/429/22
uchwała nr XLII/429/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Szczytkowice
uchwała nr: XLII/428/22
uchwała nr XLII/428/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2022 rok
uchwała nr: XLII/427/22
uchwała nr XLII/427/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2022 i lata następne
uchwała nr: XLI/426/22
uchwała nr XLI/426/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Skarszyn
uchwała nr: XLI/425/22
uchwała nr XLI/425/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi Marcinowo
uchwała nr: XLI/424/22
uchwała nr XLI/424/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXXIX/406/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi Marcinowo
uchwała nr: XLI/423/22
uchwała nr XLI/423/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
status uchwały uchylona
uchwała nr: XLI/422/22
uchwała nr XLI/422/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
uchwała nr: XLI/421/22
uchwała nr XLI/421/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Trzebnickiemu
uchwała nr: XLI/420/22
uchwała nr XLI/420/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc do przeprowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
uchwała nr: XLI/419/22
uchwała nr XLI/419/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2022 rok
uchwała nr: XLI/418/22
uchwała nr XLI/418/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2022 i lata następne
uchwała nr: XL/417/22
uchwała nr XL/417/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/371/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Trzebnica w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego – Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej
uchwała nr: XL/416/22
uchwała nr XL/416/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2022 rok
uchwała nr: XL/415/22
uchwała nr XL/415/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2022 i lata następne
uchwała nr: XXXIX/414/22
uchwała nr XXXIX/414/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga specjalnego obowiązującego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Trzebnica
uchwała nr: XXXIX/413/22
uchwała nr XXXIX/413/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Księginice
uchwała nr: XXXIX/412/22
uchwała nr XXXIX/412/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Trzebnica, w roku szkolnym 2022/2023
uchwała nr: XXXIX/411/22
uchwała nr XXXIX/411/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Trzebnica za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebnica