W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Uchwały Rady VIII kadencja

RSS
uchwała nr: LX/576/23
uchwała nr LX/576/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice – część A
uchwała nr: LX/575/23
uchwała nr LX/575/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Trzebnicy w rejonie ulicy Ledowej
uchwała nr: LX/574/23
uchwała nr LX/574/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Będkowo
uchwała nr: LX/573/23
uchwała nr LX/573/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla części terenu wsi Blizocin, Jaszyce i Ligota
uchwała nr: LX/572/23
uchwała nr LX/572/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Trzebnica na 2023
uchwała nr: LX/571/23
uchwała nr LX/571/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2023 i lata następne
uchwała nr: LX/570/23
uchwała nr LX/570/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2024 rok
uchwała nr: LX/569/23
uchwała nr LX/569/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2024 i lata następne
uchwała nr: LIX/568/23
uchwała nr LIX/568/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebnicy i ustalenia składu osobowego
uchwała nr: LIX/567/23
uchwała nr LIX/567/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rezygnacji z odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych w okresie noworocznym
uchwała nr: LIX/566/23
uchwała nr LIX/566/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
uchwała nr: LIX/565/23
uchwała nr LIX/565/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 102374D
uchwała nr: LIX/564/23
uchwała nr LIX/564/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028
uchwała nr: LIX/563/23
uchwała nr LIX/563/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
uchwała nr: LIX/562/23
uchwała nr LIX/562/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
uchwała nr: LIX/561/23
uchwała nr LIX/561/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
uchwała nr: LIX/560/23
uchwała nr LIX/560/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzebnica położonej w Koczurkach przy sprzedaży na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach
uchwała nr: LIX/559/23
uchwała nr LIX/559/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz sposobu jej rozliczania, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
uchwała nr: LIX/558/23
uchwała nr LIX/558/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzebnica
uchwała nr: LIX/557/23
uchwała nr LIX/557/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzebnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024”