Wydłużenie terminu składania ofert.
Zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  w tym zapisami § 2. pkt 27 tego regulaminu, nawiązując do Zapytania Ofertowego z dnia 22.02.2024r. dla realizacji zadanie pn: „Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach 
– III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła”, informujemy, że w pkt. 10. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT zmianie ulega termin składania ofert do dnia 25.03.2024r. do godz. 15.30. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3,w ramach postępowania zakupowego Rządowego Program Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn: „Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach ,– III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła”Załączniki:

FORMULARZ_OFERTOWY_Parafia_Koczurki
ZAPYTANIE OFERTOWE Parafia_Koczurki
WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_PRAC_BUDOWL_Parafia_Koczurki
WYKAZ_KADRY_BUDOWL_Parafia_Koczurki
POZWOLENIE_DWKZ_WYDŁUŻ_na_prace_bud_do_XII_2024
POZWOLENIE_DWKZ_na_prace_bud_do_XII_2021
POZWOLENIE_STAROSTWO_na_prace_bud