ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3,w ramach postępowania zakupowego Rządowego Program Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn: „Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach ,– III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła”Załączniki:

FORMULARZ_OFERTOWY_Parafia_Koczurki
ZAPYTANIE OFERTOWE Parafia_Koczurki
WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_PRAC_BUDOWL_Parafia_Koczurki
WYKAZ_KADRY_BUDOWL_Parafia_Koczurki
POZWOLENIE_DWKZ_WYDŁUŻ_na_prace_bud_do_XII_2024
POZWOLENIE_DWKZ_na_prace_bud_do_XII_2021
POZWOLENIE_STAROSTWO_na_prace_bud