W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wniosek o sprzedaż nieruchomości komunalnej Gminy Trzebnica

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 
piętro I, pok. 53
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 
Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości. 

W przypadku wnoszenia o nabycie części nieruchomości – do wniosku należy dołączyć aktualną mapę ewidencyjną z zaznaczonym gruntem, którego dotyczy wniosek.

Lista organizowanych przetargów:

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

Wymagane dokumenty:

Tryb przetargu – zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
Sprzedaż bezprzetargowa – zgodnie z protokołem rokowań

Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej. Cena nieruchomości- informacja w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w ogłoszeniu o przetargu / protokole rokowań.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin sprzedaży nieruchomości uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy i może wynosić od 6 do 12 miesięcy. 

Na termin załatwienia sprawy mogą mieć wpływ m. in. konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości, konieczność ustalenia warunków zabudowy dla danego terenu, dokonania podziału nieruchomości, wyceny nieruchomości.

Sprzedaż w trybie przetargu: Organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Sprzedaż bezprzetargowa: Strona informowana jest pisemnie o statucie sprawy. Termin aktu notarialnego jest ustalany przez Strony w protokole rokowań.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Tryb odwoławczy:

Tryb przetargu - uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki

Tryb bezprzetargowy – nie przysługuje. 

Uwagi, informacje dodatkowe:

  • Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
  • Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą;
  • Wadium - warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium – wysokość i termin wpłaty podany w ogłoszeniu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W tym samym terminie zwraca się wadium uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;
  • Wydanie nieruchomości następuje po zawarciu umowy notarialnej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego