W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wydanie wielojęzycznego formularza do określonych dokumentów wydawanych przez urząd stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza do określonych dokumentów wydawanych przez urząd stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju:

 1. jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
 2. po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. 

Warunkiem uzyskania wielojęzycznego formularza jest przedłożenie oryginału dokumentu.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza na załączonym formularzu.
 2. Dokument urzędowy, do którego ma być wydany wielojęzyczny formularz lub wniosek o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy - do wglądu.
 4. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty.

Wniosek składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

Ważne: do zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, formularz wielojęzyczny można uzyskać tylko w wersji papierowej.

 

Informacje o opłatach:

Opłata za wydanie formularza wielojęzycznego – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy Nr 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001, a dowód zapłaty załączyć do wniosku lub bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebnicy w formie bezgotówkowej przy użyciu terminala płatniczego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie wielojęzycznego formularza następuje:

 1. niezwłocznie w przypadku, gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu,  do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
 2. 7-10 dni roboczych w przypadku, gdy wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 4. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania wielojęzycznego formularza do dokumentów wydawanych przez urząd stanu cywilnego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

Wielojęzyczny formularz można dołączyć do wybranych dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.m.in.:

 1. odpisu skróconego aktu urodzenia,
 2. odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 3. odpisu skróconego aktu zgonu,
 4. zaświadczenia o stanie cywilnym,
 5. zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do odpisu skróconego aktu urodzenia, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz odpisu skróconego aktu zgonu są: osoba, której akt dotyczy, małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, organy administracji publicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Ochrony Państwa, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa.

Uprawnionymi do otrzymania wielojęzycznego formularza wydawanego do zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo są osoby, których dotyczą wskazane zaświadczenia.

Formularz wielojęzyczny nie ma żadnej wartości prawnej, jako samodzielny dokument, i może być przedstawiany tylko w załączeniu do oryginalnego dokumentu krajowego.

W formularzu muszą być zamieszczone wszystkie informacje zawarte w dokumencie, do którego jest załączony.

 

Załączniki

Powiadom znajomego