W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Każdy, kto przebywa w Polsce, zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Mogą się jednak zdarzyć pewne sytuacje, w których zameldowanie nie będzie możliwe w zwykłym trybie tj. "przy okienku w urzędzie", np. gdy nie masz możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym mieszkasz potwierdził swoim podpisem na Twoim formularzu meldunkowym Twój pobyt pod danym adresem (UWAGA: właściciel wyłącznie potwierdza fakt  pobytu osoby pod danym adresem, nigdy  nie  wyraża  zgody na zameldowanie).

Jeżeli odmówiono Ci zameldowania w zwykłym trybie, możesz wystąpić do urzędu z pisemnym wnioskiem o zameldowanie. Na tej podstawie urząd przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (parter) lub wysłać za pośrednictwem poczty.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 99

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

  1. Pisemny wniosek o zameldowanie.
  2. Wypełniony i podpisany formularz „ Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa.

 

Informacje o opłatach:

17 zł - za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na konto bankowe Gminy Trzebnica, nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (Bank Spółdzielczy w Trzebnicy) lub kartą płatniczą/blikiem - bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym urząd zawiadomi Cię pisemnie.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: 

1.      Dane osoby podlegającej zameldowaniu.

2.      Informację o charakterze pobytu (stały czy czasowy) oraz okres przebywania pod wskazanym adresem.

3.      Imię i nazwisko oraz adres osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować.

4.      Dowody na poparcie twierdzeń zawartych we wniosku, a w przypadku wskazania świadków – podaj ich imiona, nazwiska i dokładne adresy.

Załączniki

Powiadom znajomego