W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania(wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Każdy polski obywatel, który opuszcza swoje miejsce pobytu stałego musi wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadza się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Podobnie jest w przypadku wyprowadzki z miejsca pobytu czasowego - jeżeli osoba wyprowadzi się przed upływem zadeklarowanego terminu pobytu, musi ten fakt zgłosić w urzędzie.

Jeżeli jednak, pomimo wyprowadzki osoba nie wymeldowała się z pobytu stałego lub czasowego, z wnioskiem o wymeldowanie może wystąpić ten, kto jest właścicielem danego mieszkania czy domu, lub posiada inny dokument potwierdzający jego prawo do lokalu lub nieruchomości.

Jeśli natomiast, dana osoba pomimo zameldowania nie mieszkała i nie mieszka nadal pod wskazanym adresem, wtedy ten kto posiada uprawnienie do danego lokalu może wystąpić z wnioskiem o uchylenie (anulowanie) niewłaściwego zameldowania.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (parter) lub wysłać za pośrednictwem poczty.

Na podstawie wniosku urząd podejmie postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 99

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

  1. Wniosek o wymeldowanie lub wniosek o uchylenie zameldowania / wymeldowania.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 10 zł
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa.
  5. W szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

 

Informacje o opłatach:

10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej

17 zł - za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na konto bankowe Gminy Trzebnica, nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (Bank Spółdzielczy w Trzebnicy) lub kartą płatniczą/blikiem - bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego – zwykle do 2 miesięcy.

W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym urząd zawiadomi Cię pisemnie.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572);
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

We wniosku podaj swoje dane teleadresowe, dane osoby, która ma być wymeldowana lub której meldunek ma zostać uchylony, a także możliwie jak najpełniej opisz, kiedy i w jakich okolicznościach ta osoba wyprowadziła się (lub wskaż z czego wynika bezprawność dokonanego zameldowania/wymeldowania). Jeśli znasz aktualny adres lub numer telefonu tej osoby nie zapomnij podać ich we wniosku. Pomoże to szybciej nawiązać kontakt z osobą, która ma zostać wymeldowana, co może przyspieszyć zakończenie sprawy.

Załączniki

Powiadom znajomego