W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
piętro I, pok. 53
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 
Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych
  • osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób
  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
  • osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi ww. osób
    spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

Opłata skarbowa:
Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności jest wolny od opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art. 36 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Postępowanie, co do zasady, kończy się wydaniem decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r.  kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Załączniki

Powiadom znajomego