W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wniosek o zakup lokalu użytkowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Trzebnicy 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
piętro I, pok. 52
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 
Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Główny najemca lokalu w przypadku gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony i prowadzi działalność gospodarczą zgodną z zawartą umową najmu.

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy

Wymagane dokumenty:
Wniosek najemcy o nabycie lokalu mieszkalnego - druk do pobrania 

Załączniki: 

  • Kserokopia umowy najmu;
  • W przypadku zmiany stanu cywilnego najemcy w okresie najmu lokalu mieszkalnego dokumenty potwierdzające aktualny stan cywilny najemcy (akt zawarcia związku małżeńskiego, akt zgonu współmałżonka lub współnajemcy, orzeczenie o rozwodzie lub separacji);
  • Zaświadczenie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: niezaleganiu w opłatach za czynsz;
  • Dowód wpłaty kwoty (cenę sprzedaży lokalu należy uiścić do 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego).
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej. Cena nieruchomości- informacja w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w protokole rokowań.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Od 3 do 6 miesięcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości następuje po przeprowadzeniu procedury obejmującej m.in.: wykonanie wyceny nieruchomości, wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz podanie takiej informacji w prasie lokalnej oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje. Sprzedaż najemcy nie stanowi roszczenia a jedynie uprawnienie najemcy do bezprzetargowego nabycia lokalu użytkowego. 

Uwagi, informacje dodatkowe:

  • Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przysługuje tym najemcom lokali, z którymi umowy najmu zostały zawarte na czas nieoznaczony. 
  • Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 

Załączniki

Powiadom znajomego