W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
piętro I, pok. 88
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 

Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać za pomocą pełnomocnika.

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami - do pobrania poniżej lub w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, piętro I, pok. 88.
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłat skarbowa:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi: 205 zł.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje w terminie ok. 4 - 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku; w przypadku przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko okres oczekiwania jest dłuższy i zależny od dostarczenia kompletnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
Odbiór dokumentów następuje osobiście bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. 
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy - tel.  +48 71 388 81 78.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
 
Tryb odwoławczy:
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie może być wniesione:
- na piśmie -złożone w Biurze Obsługi Klienta tutejszego Urzędu,
- za pomocą telefaksu,
- za pomocą przesyłki pocztowej, poprzez wyznaczonego operatora
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.
Odwołanie od decyzji wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uwagi:.
Wycofanie wniosku następuje poprzez złożenie pisma o wycofanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.


Załączniki

Powiadom znajomego