W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Urbanistyki

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Architektury i Urbanistyki
piętro I, pok. 89
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 

Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

 
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać za pomocą pełnomocnika.

 
Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 


Opłat skarbowa:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi: 56 zł.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł.

 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje w terminie ok. 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. 
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy - tel.  +48 71 388 81 89.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 
Tryb odwoławczy:
Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie może być wniesione:
- na piśmie złożone w Biurze Obsługi Klienta tutejszego Urzędu,
- za pomocą telefaksu,
- za pomocą tradycyjnej przesyłki pocztowej,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.
Odwołanie od decyzji wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica.

 
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Dołączenie pisemnego pełnomocnictwa.


Uwagi:
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Wycofanie wniosku następuje poprzez złożenie pisma o wycofanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap bądź złożenie takiej adnotacji na wniosku w Wydziale Architektury i Urbanistyki.


Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o przeniesienie decyzji - do pobrania poniżej lub w Wydziale Architektury i Urbanistyki, piętro I, pok. 89.
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego