W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Urbanistyki

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Architektury i Urbanistyki
piętro I, pok. 49
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

 
Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 

Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca może działać za pomocą pełnomocnika.


Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 


Opłat skarbowa:
Wysokość opłaty skarbowej zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład wypisu i wyrysu.  
Do wniosku o wypis i wyrys należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej minimum 50 zł.
Sposób naliczania opłaty skarbowej:
- od wypisu: do 5 stron - 30 zł; powyżej 5 stron - 50 zł
- od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną stronę lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż 200 zł

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa: 17 zł.

 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Prawidłowo wypełniony wniosek, złożony z kompletem danych, załatwiany jest maksymalnie w ciągu 7 dni, za wyjątkiem wypisów i wyrysów z archiwalnych dokumentów planistycznych, dla których przewiduje się termin załatwienia maksymalnie 14 dni.
Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od wybranej formy doręczenia na wniosku. 
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 388 81 49.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

 
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Weryfikacja czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – SIP gminy Trzebnica - https://sip.gison.pl/trzebnica lub w Wydziale Architektury i Urbanistyki, p. I, pok. 49 lub telefonicznie: +48 71 388 81 49.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Dołączenie pisemnego pełnomocnictwa.


Uwagi:
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w SIP gminy Trzebnica - https://sip.gison.pl/trzebnica.
Informacja na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie opracowania – na miejscu w Wydziale Architektury i Urbanistyki bądź telefonicznie.
Informacje o adresie geodezyjnym działki, w razie konieczności kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej dla wnioskowanego obszaru, można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.

Wycofanie wniosku następuje poprzez złożenie pisma o wycofanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, za pomocą przesyłki pocztowej, za pomocą elektronicznej skrzynki ePuap bądź złożenie takiej adnotacji na wniosku w Wydziale Architektury i Urbanistyki.


Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu - do pobrania poniżej lub w Wydziale Architektury i Urbanistyki, piętro I, pok. 49.
W razie konieczności kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej. 
Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego