W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Utrzymania Infrastruktury i Transportu

Wymagane dokumenty:
- szczegółowy i aktualny plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia - 2 egzemplarze (mapy można uzyskać w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ul. Leśna 1);

- pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika) oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Powołaną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 dopisek: "opłata skarbowa tytułem..." .

- opis dotyczący określenia technologii prowadzenia robót budowlanych związanych z lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.);


Opłaty:
- brak opłat za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia sprawy:
sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są niezwłocznie, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w terminie dwóch miesięcy, od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Trzebnicy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica 


Tryb odwoławczy:
od decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Informacje dodatkowe:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z umieszczeniem opisanego powyżej urządzenia inwestor zobowiązany jest do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia opisanego powyżej,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia opisanego powyżej (patrz: zajęcie pasa drogowego).


Zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

 Załączniki

Powiadom znajomego