W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie odpisu (na załączonym formularzu lub inny - dowolny).
 2. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty lub paszport). 

 

Informacje o opłatach:

 1. Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł
 2. Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł
 3. Złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

 1. Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebnicy wydaje się niezwłocznie.
 2. Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego - przeniesione już do rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie.
 3. Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym urzędzie stanu cywilnego wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje w sytuacji wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Trzebnicy do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego.
 2. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju osobiście, korespondencyjnie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 3. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. 
 4. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.
 5. Odpis aktu można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Załączniki

Powiadom znajomego