W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zmiana imienia lub nazwiska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.
 2. Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.
 3. Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska wraz z uzasadnieniem. 
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

 

Informacje o opłatach:

Wydanie decyzji – 37,00 zł. 

Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z artykułem 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z artykułem 36 § 1 o każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie określonym w artykule 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego. 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Wniosek o zmianę imienia i nazwiska może złożyć obywatel polski, cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania lub cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
 2. Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
 3. W sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany imienia lub nazwiska potrzebna jest jego pisemna.

Załączniki

Powiadom znajomego