W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Sporządzenie aktu zgonu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu – wystawionej przez lekarza – w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od daty zgonu.

Zgon rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

  1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza.
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej.
  3. Paszport lub karta stałego pobytu w przypadku zgonu cudzoziemca.
  4. Dowód osobisty współmałżonka, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.
  5. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.
  6. Oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika.

 

Informacje o opłatach:

  1. Sporządzenie aktu zgonu zwolnione jest z uiszczenia opłaty skarbowej.
  2. Złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności związanej z rejestracją stanu cywilnego, mogącej mieć wpływ na stan cywilny osoby, następuje w formie decyzji. Odwołanie od wydanej decyzji można wnieść do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje jeden odpis skróconego aktu zgonu oraz część karty zgonu, którą przekazuje zarządcy cmentarza, w miejscu pochówku.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego