W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą winna zwrócić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć osobiście w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą.
 2. Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą zobowiązana jest złożyć osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub polskim konsulem - jeżeli przebywa za granicą - zapewnienie, że nie wie o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa. 

 

Miejsce złożenia dokumentów:


Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

Do uzyskania zaświadczenia konieczne jest:

 1. wypełnienie wniosku,
 2. przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu,
 3. przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem,
 4. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub potwierdzenie dokonanego przelewu.

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana  podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

 

Informacje o opłatach:

Wydanie zaświadczenia – 38,00 zł. Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej za granicą – czynność podlega opłacie konsularnej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku. 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy na piśmie.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego. 

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Zaświadczenie ważne jest sześć miesięcy od daty wystawienia.
 2. Zaświadczenie może otrzymać obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa.

 

Załączniki

Powiadom znajomego