W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Sporządzenie aktu urodzenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. 

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
pl. M. J. Piłsudskiego 1
55 – 100 Trzebnica
pok. 37 (parter)
tel. 071 388 81 16, 388 81 37

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców – do wglądu
 2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Informacje o opłatach:

 1. Sporządzenie aktu urodzenia dziecka i wydanie jednego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 2. Złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłatę można uiścić na miejscu kartą lub na konto bankowe Gminy Trzebnica: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, Nr rachunku: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.  - Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje w sytuacji wydania decyzji o odmowie sporządzenia aktu urodzenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

 

Uwagi, informacje dodatkowe:

 1. Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka, która  przekazywana jest przez placówkę medyczną bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego.
 2. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczona z dolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 3. Matka dziecka lub ojciec (którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Karta informacyjna do usługi zgłoszenia urodzenia z dniem 01 czerwca 2018r. została zamieszczona na portalu obywatel.gov.pl i zawiera wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, gdzie należy wskazać imiona, jakie mają być wpisane do aktu urodzenia dziecka.
 5. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.  W celu przyjęcia oświadczenia należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie.
 6. Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą w chwili jego rejestracji złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia co do pochodzenia dziecka.
 7. Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
 8. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki – zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
 9. Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego