Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy Zapytania Ofertowego z dnia 22.02.2024r. dla realizacji zadanie pn: „Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego”.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zamówieniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI mgr Marcin Furykiewicz 
ul. Al. Kochanowskiego 22B, 51-602 Wrocław, w kwocie brutto 51 020,41 zł. 
Oferta spełniła wymagania postawione przez Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu odrzucona została jedna oferta.

 

 

 

 

 

Wydłużenie terminu składania ofert.
Zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  w tym zapisami § 2. pkt 27 tego regulaminu, nawiązując do Zapytania Ofertowego z dnia 22.02.2024r. dla realizacji zadanie pn: „Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego”, informujemy, że w pkt. 10. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT zmianie ulega termin składania ofert do dnia 25.03.2024r. do godz. 15.30.  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2,w ramach postępowania zakupowego Rządowego Program Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn: „Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego”Załączniki:

FORMULARZ_OFERTOWY_Kość_Rektor_Trzebnica-Las_Bukowy
ZAPYTANIE_OFERTOWE_Kość_Rektor_Trzebnica
KOSZTORYS_OFERTOWY_Kość_Rektor_Trzebnica-Las_Bukowy
WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_PRAC_Kość_Rektor_Trzebnica - Las Bukowy
WYKAZ_KADRY_Kość_Rektor_Trzebnica - Las Bukowy
POZWOLENIE_DWKZ_WYDŁUŻ_na_prace_ołt_Bocz_półn.pdf
POZWOLENIE_DWKZ_na_prace_ołt_bocz_półn.pdf
PROTOKÓŁ_WYBORU_WZÓR_Kość_Rektor_Trzebnica-Las_Bukowy.docx