ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2,w ramach postępowania zakupowego Rządowego Program Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn: „Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego”Załączniki:

FORMULARZ_OFERTOWY_Kość_Rektor_Trzebnica-Las_Bukowy
ZAPYTANIE_OFERTOWE_Kość_Rektor_Trzebnica
KOSZTORYS_OFERTOWY_Kość_Rektor_Trzebnica-Las_Bukowy
WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_PRAC_Kość_Rektor_Trzebnica - Las Bukowy
WYKAZ_KADRY_Kość_Rektor_Trzebnica - Las Bukowy
POZWOLENIE_DWKZ_WYDŁUŻ_na_prace_ołt_Bocz_półn.pdf
POZWOLENIE_DWKZ_na_prace_ołt_bocz_półn.pdf
PROTOKÓŁ_WYBORU_WZÓR_Kość_Rektor_Trzebnica-Las_Bukowy.docx