Wydłużenie terminu składania ofert.
Zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  w tym zapisami § 2. pkt 27 tego regulaminu, nawiązując do Zapytania Ofertowego z dnia 22.02.2024r. dla realizacji zadanie pn: „Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy”, informujemy, że w pkt. 10. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT zmianie ulega termin składania ofert do dnia 25.03.2024r. do godz. 15.30. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.   

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1, w ramach postępowania zakupowego Rządowego Program Odbudowy Zabytków dla realizacji zadania pn: „Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy”Załączniki:

ZAPYTANIE_OFERTOWE_Bazylika_Trzebnica
FORMULARZ_OFERTOWY_Bazylika_Trzebnica
WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_PRAC_Bazylika_Trzebnica
KOSZTORYS_OFERTOWY_Bazylika_Trzebnica
WYKAZ_KADRY_Bazylika_Trzebnica.doc
POZWOLENIE_DWKZ_ołtarz_MB_Róż_Bazylika_Trzebnica
PROTOKÓŁ_WYBORU_Bazylika_Trzebnica
POZWOLENIE_DWKZ_WYDŁUŻ_ołtarz_MB_Róż_Bazylika_Trzebnica