W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

Urząd Miejski
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
NIP: 915-10-03-432
REGON: 000529924

tel. (+48) 71 312 06 11
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl


Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebnica

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebnica


Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Trzebnica zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Trzebnica, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebnica”.

Mając powyższe na uwadze właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy, mają możliwość:

1) złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem;

2) odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Ww. oświadczenie jest skuteczne od dnia 1 stycznia 2024 r. tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30 czerwca 2023 r.

Pisemne oświadczenia prosimy składać do dnia 31.08.2023 r.

Załączniki:
Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Trzebnica, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie oświadczenia właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Trzebnica, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego