W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kierunki działań

Zgodnie z wytycznymi Burmistrza Gminy Trzebnica Straż Miejska w Trzebnicy przyjmuje do realizacji następujące kierunki działań:

Kontrola obejścia placówek szkolnych, oświatowych i kulturalnych w celu identyfikacji i przeciwdziałaniu występującym zagrożeniom.
kontrola bezpośredniego otoczenia budynków szkolnych i innych miejsc zwyczajowego gromadzenia się nieformalnych grup młodzieży w celu zapobiegania przypadkom dewastacji mienia i innym zachowaniom niezgodnym z zasadami przestrzegania porządku i spokoju publicznego;
prowadzenie działań prewencyjnych w rejonach placówek oświatowo - wychowawczych, gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń, jak: wymuszenia, pobicia, bójki i rozboje, dewastacje mienia oraz aktywna działalność handlarzy narkotyków;
Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą pn.:
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
Bezpieczne wakacje
Bezpieczne ferie zimowe
Kontrola miejsc przebywania nieformalnych grup młodzieżowych w innych miejscach publicznych w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa i zasad współżycia społecznego.
Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku publicznego w związku ze sprzedażą oraz podawaniem napojów alkoholowych poprzez między innymi:
kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmujące:
przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim oraz nietrzeźwym;
obowiązek zamieszczania informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
spełnianie innych wymogów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
zapobieganie popełnianiu nieobyczajnych wybryków;
umieszczanie nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień lub doprowadzanie do miejsca zamieszkania w związku zagrożeniem życia i zdrowia ich lub innych osób.
Współpraca z mieszkańcami Gminy, m. in. poprzez:
udział Strażników w spotkaniach z mieszkańcami;
upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz podejmowanych działaniach.
Współpraca z Policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebnica, w szczególności poprzez:
wymianę informacji o występujących na danym obszarze zagrożeniach w zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego;
współdziałanie przy zabezpieczaniu miejsc popełniania przestępstw i wykroczeń;
wzajemne konsultacje doskonalące metody współpracy;
koordynowanie rozmieszczenia służb patrolowych Policji i Straży Miejskiej z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;
prowadzenie wspólnych działań kontrolno-prewencyjnych.
Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy w zakresie uprawnień posiadanych przez Straż Miejską.
Przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zieleni i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych.
Kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami.
Kontrola przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie posiadanych uprawnień.
Koordynacja działań z organizatorami i służbami porządkowymi w zakresie zapewnienia spokoju i porządku w trakcie odbywających się na terenie Gminy imprez, wydarzeń kulturalnych, oficjalnych wizyt, itp.
Stała współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejscach oraz warunkach przebywania celem udzielania potrzebującym pomocy.

Powiadom znajomego