W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56
kom. (+48) 693 332 720

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

www: www.trzebnica.pl
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
piętro I, pok. 88
Pl. M. J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Przyjmowanie wniosków – Biuro Obsługi Klienta, parter. 
Forma składania wniosków – osobiście w BOK tutejszego Urzędu, za pomocą przesyłki pocztowej lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePuap.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca zamierzający zakończyć prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebnica.

Wnioskodawca może działać za pomocą pełnomocnika.

Godziny przyjmowania klientów:
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. 

Wymagane wnioski i dokumenty:

1. Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;
3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Informacje o opłatach:

17,0 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa;

17,0 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie z rejestru. 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Gminy Trzebnica: nr rachunku: 

73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 z dopiskiem: "opłata skarbowa tytułem..." 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Nie dotyczy to przypadku, gdy Organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wykreślenie z rejestru nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wykreślenie z rejestru
Odbiór dokumentów następuje w postaci osobistego odbioru bądź drogą pocztową, w zależności od indywidualnych preferencji wnioskodawcy. 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 
Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

Uwagi:

1. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

2. W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć wniosek o wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.


Załączniki

Powiadom znajomego