W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56
kom. (+48) 693 332 720

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

www: www.trzebnica.pl
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sposób załatwienia sprawy:

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wraz z wymaganymi załącznikami Wnioskodawca powinien złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

2) Zezwolenia udziela w drodze decyzji Burmistrz.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

3) Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Burmistrza.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. M. J. Piłsudskiego 1 
55-100 Trzebnica 
tel. 71 388 81 76

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem( m. in. środki transportu oraz atestowane środki i urządzenia, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane; 

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności; 

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

7) informacje dotyczące bazy transportowej;

8) miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów;

9) wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe oraz sposób udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

Informacje o opłatach:

Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa

* - w wysokości 107,00 zł., 
** - w wysokości 616,00 zł.

na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923.), płatna przed wydaniem decyzji. 
Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 );
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1990 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 );
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617 ).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Uwagi, informacje dodatkowe:

* dotyczy wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

** dotyczy wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Załączniki

Powiadom znajomego