W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56
kom. (+48) 693 332 720

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

www: www.trzebnica.pl
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych Miejsce składania wniosku: 

Urząd Miejski w Trzebnicy pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Biuro Obsługi Klienta- lub nadany w placówce wyznaczonego operatora pocztowego – Poczty Polskiej S. A.

Godziny przyjmowania klientów:

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o Wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych,
Załączniki: Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty

Informacje o opłatach:

Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej. Stawka opłaty skarbowej wynosi 30 zł.

Termin składania wniosku:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 t.j.), 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej( Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 t. j.)

Dodatkowe informacje :

Braki we wniosku

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Nie wykonanie wezwania w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Dokumenty należy składać w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych notarialnie/urzędowo.


Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1.

Informacja dotycząca wydania decyzji:

Po rozpatrzeniu decyzji pozytywnie lub negatywnie, decyzja zostaje wysyłana w placówce wyznaczonego operatora pocztowego – Poczty Polskiej S. A.

Załączniki

Powiadom znajomego