W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

NIP: 915-16-03-770
REGON: 931935135

tel. (+48) 71 312 06 11
fax (+48) 71 722 78 56
kom. (+48) 693 332 720

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

www: www.trzebnica.pl
adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Sposób załatwienia sprawy:

 
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wniosek można złożyć:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pok. 37 (parter),
 2. listownie przez operatora pocztowego,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej - portal gov.pl

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Trzebnicy
Wydział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. ewidencji ludności
Pl. M.J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
tel. 71 388 81 99

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
 4. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

W przypadku ubiegania się o wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do  urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy:

 1. Wniosek.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

 

Informacje o opłatach:

17 zł - za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu.

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa.

17 zł - za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia

Płatności za wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pełnomocnictwa należy dokonać przelewem, przekazem na konto bankowe Gminy Trzebnica, nr konta: 73 9591 0004 2001 0000 4431 0107 (Bank Spółdzielczy w Trzebnicy) lub kartą płatniczą/blikiem - bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę.

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Płatności  za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do  urzędowego zaświadczenia można dokonać przelewem, przekazem na konto bankowe Gminy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001 (Bank Spółdzielczy w Trzebnicy) lub kartą płatniczą/blikiem - bezpośrednio na stanowisku, przy którym załatwiasz sprawę.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane