Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Marcinowo
Klauzula informacyjna
ARCH.6721.3.2015_tekst.mpzp
ARCH.6721.3.2015_prognoza.oddzialywania.na.srodowisko
ARCH.6721.3.2015_uzasadnienie
ARCH.6721.3.2015_rysunek.mpzp
ARCH.6721.3.2015_link_do_dyskusji_publicznej.pdf