Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Marcinowo
Klauzula informacyjna