Zarządzenie Nr OR.0050.75.2022 Burmistrza Gminy Trzebnica z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Trzebnica na realizację zadań publicznych w roku 2022Załączniki: