Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów :

 • część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Trzebnica i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022-01-18

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Miriam Marczakova

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Miriam Marczakova

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: miriam.marczakova@um.trzebnica.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 71 388-81-43

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Miriam Marczakova, miriam.marczakova@um.trzebnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 388-81-43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Urząd Miejski w Trzebnicy znajduje się pod adresem: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica

 • do budynku prowadzą 2 wejścia od (ul. Witosa oraz ul. M. J. Piłsudskiego).
 • do wejścia głównego od strony parkingu prowadzą schody. Przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością.
 • biuro podawcze (punk informacji) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • po prawej stronie znajduję się winda, którą może przejechać osoba na wózku na wszystkie piętra.
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na piętrze -1, po lewej stronie od windy.
 • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 •  do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebnicy do obsługi ww. osoby,
 • instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych - jest platforma (winda) schodowa dla wózka inwalidzkiego zamontowana na schodach za wejściem do budynku. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem do budynku, jest tablica z informacją o lokalizacji biur i departamentów w obiekcie; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku są umieszczone tablice z nazwą instytucji,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Urząd Miejski w Trzebnicy nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 


Aplikacje mobilne:

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.Dodatkowe informacje: