Termin zgromadzenia: 31 lipca 2021 r., godz. 10:00 - 13:00

Miejsce zgromadzenia: Trzebnica, chodnik przy ul. Milickiej, przy wejściu na targowisko miejskie.

Informacja zgodna z ustawą z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019.631 t.j. z dnia 2019.04.03)