Informacja dla Wykonawców:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są za pośrednictwem platformy zakupowej, na dedykowanej stronie zwanej Profilem Nabywcy.

Link do Profilu Nabywcy na platformie znajduje się poniżej:

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica