Informacja dla Wykonawców:

Od dnia 1 października 2020 r. postępowania przetargowe prowadzone przez Gminę Trzebnica prowadzone będą za pośrednictwem platformy zakupowej, na dedykowanej stronie zwanej Profilem Nabywcy.

Na platformie umieszczona będzie wszelka dokumentacja związana z postępowaniami a korespondencja z Wykonawcami odbywać się będzie za jej pośrednictwem. Zapraszamy Wykonawców do składania ofert przetargowych za pośrednictwem platformy.

Uwaga! Warunkiem złożenia oferty przetargowej za pośrednictwem platformy jest podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Link do Profilu Nabywcy na platformie znajduje się poniżej:

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica