Brak treści artykułu

Załączniki:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebnica za 2021 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebnica za 2022 rok