Zarządzenie Burmistrza w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Trzebnica na realizacje zadań publicznych w roku 2021Załączniki: