[start] [koniec]Marek Długozima- Burmistrz Gminy Trzebnica,  serdecznie zaprasza mieszkańców naszej gminy do składania wniosków na zakup opału. 

Kto i kiedy może złożyć wniosek:

 • wniosek (w załączeniu) może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • kiedy gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Trzebnica,
 • osoba fizyczna jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • osoba fizyczna nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł brutto/tonę i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 • asortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe),
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 • wniosek musisz podpisać.

Jeśli we wniosku nie podasz  wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znaczenie wydłuży procedurę.

Sposób dostarczenia wniosku:

Wniosek możesz :

 • przesłać profilem zaufanym na stronie: www.gov.pl,
 • przesłać pocztą elektroniczną : wegiel@um.trzebnica.pl,  ale pamiętaj  wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym,
 • przesłać pocztą na adres :  Urząd Miejski w Trzebnicy. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
 • złożyć osobiście  w Urzędzie,  w Biurze Obsługi Klienta.

UWAGA ! Wniosku nie można złożyć telefonicznie albo przesłać  mailem skanu wniosku podpisanego ręcznie.

Termin złożenia wniosku:

Niezwłocznie

Rozpatrzenie wniosku:

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.

 • sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,
 • jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
 • dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Gminy.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie poprawną weryfikację, wystawimy i doręczymy Tobie fakturę  oraz  przekażemy Twoje dane do:

 •  Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Sp. z o.o.,  
 • P.H.U. Chłodnice samochodowe Paweł Skoczylas-Kołdyj s.c.,
 • PHU Zbigniew Latos,

których pracownicy skontaktują się z Tobą, celem umówienia terminu odbioru węgla.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla wyślemy Ci stosowną informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

Opłaty:

 • wniosek złożysz bezpłatnie,
 • koszt węgla to 2000 zł brutto za tonę, przelewem na konto 26 9591 0004 2001 0000 4431 0371 z dopiskiem „za węgiel” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu,
 • do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości ceny ustalonej z firmą transportową. Za transport zapłacisz bezpośrednio wynajętej firmie.  Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu.

UWAGA ! 

Nie dokonuj przelewu dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z fakturą do zapłaty.

 Odbiór węgla:

 • węgiel odbierzesz z

-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO  Sp. z o.o., Ul. Milicka 47, 55-100 Trzebnica,

- P.H.U. Chłodnice samochodowe Paweł Skoczylas-Kołdyj s.c., Będkowo 166

- PHU Zbigniew Latos, Ujeździec Mały 53

 po uprzednim kontakcie pracowników powyższych firm,

 • zostaniesz poinformowany o terminie odbioru węgla,
 • podstawą odbioru węgla jest przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty za węgiel dokonanej na rzecz Gminy na podstawie otrzymanej faktury,
 • jeśli  nie możesz odebrać węgla osobiście tylko przy pomocy wynajętej  firmy transportowej, czy też innej osoby, pamiętaj o udzieleniu stosownego upoważnienia do odbioru węgla w Twoim imieniu. W upoważnieniu musi być  wskazany Twój PESEL, imię, nazwisko i adres,
 • jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel  zapewnij sobie środek transportu, na który zmieści się całe Twoje zamówienie,
 • nie odbierzesz  węgla samochodem niedostosowanym do przewozu towarów,  w częściach,  w wiadrach, pojemnikach itp.,
 • węgiel nie będzie workowany.

UWAGA!
Wydrukuj potwierdzenie dokonania przelewu i weź je ze sobą lub przekaż je innej osobie odbierającej węgiel wraz z upoważnieniem.  Miej przy sobie dowód osobisty.

Telefon kontaktowy do Gminy:

71 388 81 84

 E- mail:

wegiel@um.trzebnica.pl

Osoby kontaktowe:

Daniel Maśluk

Katarzyna Flaka

Ochrona danych osobowych:

Klauzula informacyjna stanowi integralną część wniosku.
 Załączniki:

wniosek o zakup wegla - 2023 r.