Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje rolników w sprawie  wykorzystywania wody pitnej do pojenia zwierząt.Załączniki:

pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. wody