Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Osiągnięty przez gminę Trzebnica poziom recyklingu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., 2412) dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:

 

- do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Osiągnięty przez gm. Trzebnica poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 wyniósł 0 %. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. w roku 2018 wynosił 40 %.