Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Kadencja - VIII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VIII/63/19] z 27.06.2019r w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Trzebnica

Uchwała [VIII/64/19] z 27.06.2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzebnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała [VIII/65/19] z 27.06.2019r w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała [VIII/66/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2019 i lata następne

Uchwała [VIII/67/19] z 27.06.2019r w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Uchwała [VIII/68/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzebnica

Uchwała [VIII/69/19] z 27.06.2019r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Trzebnica na 2019 rok, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

Uchwała [VIII/70/19] z 27.06.2019r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała [VIII/71/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Brzyków

Uchwała [VIII/72/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Jaźwiny

Uchwała [VIII/73/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Świątniki

Uchwała [VIII/74/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Ujeździec Wielki

Uchwała [VIII/75/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany nazwy drogi gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [VIII/76/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania rondu nazwy "Rondo 4 czerwca 1989 r."

Uchwała [VIII/77/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania rondu nazwy "Rondo Miast Partnerskich- Kitzingen - Winniki"

Uchwała [VIII/78/19] z 27.06.2019r w sprawie nadania nazwy skwerowi "Skwer Szczepana Siekierki" w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [VIII/79/19] z 27.06.2019r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylice - część B i część C

Uchwała [VIII/80/19] z 27.06.2019r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice – B

Uchwała [VIII/81/19] z 27.06.2019r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uchwała [VIII/82/19] z 27.06.2019r w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Uchwała [VIII/83/19] z 27.06.2019r w sprawie planu pracy Komisji ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia

Uchwała [VIII/84/19] z 27.06.2019r w sprawie planu pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała [VIII/85/19] z 27.06.2019r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [VIII/86/19] z 27.06.2019r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Trzebnica

Uchwała [VIII/87/19] z 27.06.2019r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy

Uchwała [VIII/88/19] z 27.06.2019r w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2019
  przez: Dawid Szpigiel
 • opublikowano:
  05-07-2019 15:07
  przez: Dawid Szpigiel
 • zmodyfikowano:
  05-07-2019 15:15
  przez: Dawid Szpigiel
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 645
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl