Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/509/18] z 23.10.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLVI/510/18] z 23.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLVI/511/18] z 23.10.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/440/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała [XLVI/512/18] z 23.10.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: s. Hilgi Brzoski, Milickiej, Prusickiej, Roosevelta w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/513/18] z 23.10.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/514/18] z 23.10.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Obornickiej, Orzechowej, Morelowej, Marcinowskiej, Młynarskiej, Przemysłowej, S. Żeromskiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Jarzębinowej

Uchwała [XLVI/515/18] z 23.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Uchwała [XLVI/516/18] z 23.10.2018 r. w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminny Klub Sportowy „Polonia Trzebnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy

Uchwała [XLVI/517/18] z 23.10.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie Brzykowa

Uchwała [XLVI/518/18] z 23.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania” na lata 2018 – 2020

Uchwała [XLVI/519/18] z 23.10.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

Uchwała [XLVI/520/18] z 23.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Trzebnickiego

Metryczka
 • wytworzono:
  26-10-2018
  przez: Dawid Szpigiel
 • opublikowano:
  26-10-2018 13:39
  przez: Dawid Szpigiel
 • zmodyfikowano:
  26-10-2018 13:51
  przez: Dawid Szpigiel
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 502
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×