Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XLII Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLII/475/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLII/476/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLII/477/18] z 23.07.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebnica instrumentem płatniczym

Uchwała [XLII/478/18] z 23.07.2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuźniczysku

Uchwała [XLII/479/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Trzebnickim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Trzebnicki Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebnicy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. Piotra Włostowica w Trzebnicy

Uchwała [XLII/480/18] z 23.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XLII/481/18] z 23.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w obrębie miasta Trzebnica

Uchwała [XLII/482/18] z 23.07.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Trzebnica

Uchwała [XLII/483/18] z 23.07.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Uchwała [XLII/484/18] z 23.07.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Koniowo gm. Trzebnica

Metryczka
 • wytworzono:
  27-07-2018
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  27-07-2018 14:27
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 876
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl