Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLI/464/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XLI/465/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XLI/466/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzebnica za 2017 rok

Uchwała [XLI/467/18] z 04.06.2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała [XLI/468/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla fragmentu miasta Trzebnica

Uchwała [XLI/469/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obornickiej, Spokojnej, Przemysłowej, Ogrodowej, Mostowej i Wrocławskiej w Trzebnicy - w obrębie ulicy Bolesława Chrobrego

Uchwała [XLI/470/18] z 04.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)

Uchwała [XLI/471/18] z 04.06.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta w rejonie ulic: Oleśnickiej, Harcerskiej, Wesołej, 3-go Maja, Leśnej, J. Korczaka, Armii Krajowej, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, gen. S. Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów, Łąkowej i Wrocławskiej w Trzebnicy

Uchwała [XLI/472/18] z 04.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Trzebnica programu osłonowego „Trzebnica Przyjazna Seniorom”

Uchwała [XLI/473/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/351/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie oraz Regulaminu strefy płatnego parkowania

Uchwała [XLI/474/18] z 04.06.2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin Trzebnica i Zawonia w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Trzebnickiego

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2018
  przez: Krzysztof Tryc
 • opublikowano:
  12-06-2018 08:58
  przez: Krzysztof Tryc
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 1016
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl