Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program rządowy „Dobry Start” 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start”. Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

 

 • Rząd Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r., poz.1061) ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko do ukończenia 20 roku życia uczące się w szkole – bez względu na posiadane dochody.
 • Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia
 • Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.
 • Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę dochody rodziny.
 • Wniosek o świadczenie może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
 • Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
 • W przypadku przyznawania świadczenia nie ma konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
 • Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 • Wniosek w formie papierowej będzie można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy w miesiącu lipcu 2018 roku.
 • Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach tutejszy ośrodek ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 • Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 • Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego, II piętro, pokój 153 

Poniedziałek od 7:30 do 13:00
Wtorek od 7:30 do 13:00
Środa od 12:00 do 15:45
Czwartek od 7:30 do 13:00


Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 312 05 27 wew. 153

Informacje dla klientów m. in. o przyznaniu świadczenia będą wysyłane z bezpiecznej poczty elektronicznej