Przejdź do treści strony

Gmina Trzebnica

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Kadencja - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy

Uchwała [XXXIX/440/17] z 24.04.2018 r. w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2018 i lata następne

Uchwała [XXXIX/441/17] z 24.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Uchwała [XXXIX/442/17] z 24.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzebnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała [XXXIX/443/17] z 24.04.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Spółka z o.o. z siedzibą w Trzebnicy

Uchwała [XXXIX/444/17] z 24.04.2018 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica dla obrębu wsi Szczytkowice

Uchwała [XXXIX/445/17] z 24.04.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274, 286/2, 286/4, 426/5, części działki nr 286/5 AM-1 obręb wsi Ujeździec Mały oraz dla działek nr 17, 18/2, części działek nr 1, 28, 117, 254 AM-1 obręb wsi Ujeździec Wielki

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2018
  przez: Błażej Bienias
 • opublikowano:
  30-04-2018 14:37
  przez: Błażej Bienias
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Trzebnica
  odwiedzin: 937
Dane jednostki:

Gmina Trzebnica
55-100 Trzebnica
ul. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

Dane kontaktowe:

tel.: 71 312 06 11
fax: 71 312 12 48
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
strona www: trzebnica.pl